Wildplassen zorgt voor (stank) overlast en schade aan gebouwen. Met de producten van Urilift heeft u een integrale aanpak van buitenhygiëne en draagt u bij aan meer veiligheid, een hogere publiekswaardering voor het geboden comfort, het tegengaan van zwerfafval, voorkomen van stankoverlast en het terugdringen van vandalisme.

Vele gemeenten in diverse landen hebben inmiddels al een urilift, urilady of een openbare volautomatische en zelfreinigende toiletunit geplaatst om het wildplassen tegen te gaan:

Urilift in England  Urinating ensures (odors) nuisance and damage to buildings. With uriliften and public toilets of Urilift has an integrated approach beyond hygiene and contribute to greater safety, increased public appreciation for the comfort offered, the prevention of litter, preventing odors and reduce vandalism.

Many communities in various countries have already offered a urilifturilady or or a public fully automatic and self cleaning public toilet unit posted to urinate counter:

Urilift im Deutschland  Urinieren sichergestellt (Gerüche) Belästigungen und Schäden an Gebäuden. Mit uriliften und öffentliche Toiletten Urilift verfügt über einen integrierten Ansatz über Hygiene und tragen zu mehr Sicherheit, mehr öffentliche Anerkennung für den Komfort angeboten, die Vermeidung von Müll, verhindert Gerüche und reduziert Vandalismus.

Viele Gemeinden in verschiedenen Ländern haben bereits eine UriliftUrilady oder öffentlichen vollautomatisch und selbstreinigend öffentlichen WC-Einheit geschrieben zu urinieren Zähler angeboten:

Download gratis dé openbare toilet app:

Gratis openbare toilet app van Urilift ism Hogenood
Gratis openbare toilet app google play van Urilift ism Hogenood

Urilift ontwikkelde in samenwerking met HogeNood dé applicatie voor op uw mobiele telefoon waarmee u het dichtstbijzijnde openbare toilet of semi-openbare toilet in Nederland kunt vinden. Stelt u zich eens voor dat u winkelt, fietst of met de auto rijdt in een vreemde omgeving en u moet plotseling naar het toilet. Waar kunt u dan naar toe voor het dichtstbijzijnde en schone toilet?

  • Meer dan 3000 toiletten snel beschikbaar
  • Up-to-date en betrouwbare toiletinformatie
  • Beoordeling door en voor gebruikers

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Urilift BV: 51.854860, 5.582970

Amsterdam Rembrandtplein

Urilift ontzorgt Amsterdam

Zowel het probleem van wildplassen als het voorzien in voldoende integraal toegankelijke toiletten is in één klap opgelost: Urilift levert èn beheert de komende 15 jaren het complete openbaar sanitair in onze hoofdstad.

Lees verder of download de pdf: Urilift ontzorgt Amsterdam compleet op gebied van openbaar sanitair!

Wildplassen

Bekijk de diverse films over urilift als effectief middel in de strijd tegen het wildplassen.

 

Openbaar toilet toegankelijk met eurosleutel

Eurosleutelslot

De toiletunits van Urilift kunnen snel en tegen weinig kosten uitgerust worden met een Eurosleutelslot waardoor uw openbare sanitaire voorzieningen beschermd worden tegen vandalisme en misbruik door onbevoegden. Lees meer over Eurosleutel & -sloten.

Urilift in England  See the various films about Urilift as affective in the fight against urinating.
Urilift im Deutschland  Siehe die verschiedenen Filme über Urilift als affektive im Kampf gegen Wasserlassen.
Urilift in England  The toilet units of Urilift but also existing public toilet units are quickly and at little cost equipped with a Euro Key lock allowing your public sanitation protected against vandalism and abuse by unauthorized persons. Read more about Eurosleutel & -sloten.
Urilift im Deutschland  Die WC-Einheiten Urilift sondern auch bestehende öffentliche WC-Einheiten sind schnell und mit geringem Aufwand mit einem Euro Tastensperre damit Ihre öffentlichen Abwasserentsorgung gegen Vandalismus und Missbrauch durch Unbefugte geschützt ausgestattet. Lesen Sie mehr über Eurosleutel & -sloten.

Bekijk hoe het Lava;TergiPavimento® vloerwissysteem werkt!

Urilift in England  See how the Lava;Vloerwis TergiPavimento ® system works!
Urilift im Deutschland Ansicht wie die Lava;Vloerwis TergiPavimento ®-System funktioniert!

-->